Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapie is voortgekomen uit de heilgymnastiek, die tot de jaren '60 werd beoefend door een heilgymnast.

Fysiotherapeut is een gediplomeerd beoefenaar van de fysiotherapie en een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

 • verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
 • optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
 • pijn verminderen

Oefentherapie bij Fysiotherapie AlmeloOefentherapie wordt vaak meegegeven voor oefeningen thuis maar kan, indien nodig, ook onder begeleiding van een fysiotherapeut plaatsvinden. De fysiotherapeut kan hierbij gebruik maken van fitness apparatuur.

Oefentherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van fitness is mogelijk bij revalidatieprocessen zoals, na een nieuwe heup, knie, voorste kruisband reconstructie, hernia operatie, cva enz. In deze gevallen is het doel van de fitness het versterken van de spieren. Dit ter ondersteuning van de revalidatie. De patiënten worden eerst individueel begeleid. Als de patiënt bekend is met het gebruik van de fitnessapparaten en zijn/haar programma dan kan er getraind worden in groepen. Trainen vindt altijd plaats onder begeleiding van de behandelend fysiotherapeut.

Oefentherapie in de vorm van fitness wordt ook aangeboden bij patiënten met chronische aandoeningen zoals; artrose, vormen van Reuma, MS, diverse spierziekten, claudicatio intermittens, COPD en DM. Door met deze patiëntengroepen een fitnessprogramma te doorlopen ervaren ze hoe ze beter kunnen omgaan met hun klachten. De eventuele toename van spierkracht en conditie kunnen de levensstandaard verhogen. Dit kan ook gelden zonder meetbare toename van conditie en/of spierkracht. In overleg met de patiënt wordt gestimuleerd dat de patiënt na enige tijd zelfstandig verder gaat met een vorm van sport.


 

Oedeemtherapie is een behandelmethode die ingrijpt op de vochthuishouding van het lichaam. De oedeemtherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die extra expertise heeft met betrekking tot abnormale vochtophoping in uw lichaam.

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Het kan ontstaan als gevolg van ontstekingen, bestraling, hart- en vaatziekten, nierziekten, allergieën, vergiftigingen en veranderingen in de samenstelling van het bloed (zoals eiwittekort).Het gevolg is, dat een arm, been, het gelaat of de romp van het lichaam dikker wordt omdat het vocht niet weg kan. Het doel van oedeemtherapie is vooral gericht op het zo veel mogelijk verminderen of volledig opheffen van het oedeem en op het voorkomen van toename van het oedeem. Hierdoor zullen de bewegingsmogelijkheden van uw arm of been vergroot worden of in ieder geval behouden blijven.

Er zijn verschillende soorten oedeem (lymfoedeem, veneus oedeem of lipoedeem) waardoor de behandeling van oedeem mede daardoor bepaald wordt. De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van de verschillende therapieonderdelen:

 • Manuele lymfedrainage
 • Compressietherapie
 • Lymfetaping
 • Oefentherapie
 • Adviezen m.b.t. huidverzorging, zelfverzorging, werk en sport
 • Ademhalingstherapie

Lymfdrainagemassage verschilt sterk van klassieke massage. De handgrepen worden bijzonder mild en in een langzaam ritme uitgevoerd. De massage is oppervlakkig en bedoeld om de huid en onderhuid pompend te vervormen in het natuurlijke verloop van de lymfvaten of – na ingrepen – in het verloop van nieuwe alternatieve afvoerwegen. Om de vorming van alternatieve afvoerwegen te stimuleren moet de behandeling ook op gezonde gebieden van het lichaam (zoals de hals, de liezen, de gezonde borstzijde, de rug en de buik) worden uitgevoerd.

De oedeemtherapeut bekijkt per patiënt welke aanpak het beste is om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen en te behouden. De oedeemtherapeut heeft na de opleiding Fysiotherapie een erkende opleiding Therapeutische (manuele) lymfdrainage en oedeemtherapie gevolgd. Alleen dan volgt registratie in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Door de gespecialiseerde opleiding is de oedeemtherapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw oedeem te beoordelen en daar een passend behandelplan bij op te stellen.


 

Thuiszorgfysiotherapie is een effectieve manier van behandeling bij de patiënt thuis waarmee de fysiotherapeut de samenwerking met reeds bestaande thuiszorgaanbieders kan realiseren.

Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. De patiënt wordt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te functioneren. Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen. Daar hoeft geen specifieke pathologie aan ten grondslag te liggen.

U komt in aanmerking voor thuiszorgfysiotherapie wanneer:

 • Een ziekte of aandoening u beperkt in uw bewegingen
 • U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
 • U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen
 • U de trap niet meer op durft of kunt
 • U bang bent om te vallen
 • De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
 • Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking

Thuiszorgfysiotherapie heeft tot doel het handhaven van de thuissituatie ten behoeve van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten door:

 • Inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Een effectieve, integrale samenwerkingsvorm in de eerste lijn van thuiszorg (wijkverpleging en - verzorging) en fysiotherapie.
 • De fysiotherapeuten van Fysio Almelo zijn speciaal opgeleid voor het verlenen van thuiszorgfysiotherapie en werken samen met verschillende thuiszorgorganisaties.
Medical Taping bij Fysiotherapie AlmeloMedical taping is een methode waarbij elastische tape gebruikt wordt om jouw spieren in hun functie te ondersteunen. Het ondersteunt de spieren, zonder daarbij de beweging te beperken. Medical taping wordt gebruikt bij nabehandeling van blessures, het verminderen van ontstekingen of vochtophopingen, houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting (zoals KANS, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding (het verminderen van uitstralende pijn), bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden. Medical taping is daarmee een revolutionaire behandelmethode die aanvullend is op de bestaande behandelmethodieken.

De achtergrondgedachte van medical taping is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.

De CureTape die we gebruiken heeft dezelfde rekbaarheid als de menselijke huid. Er wordt gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid. Hierdoor vormt de tape een soort tweede huid. Deze tape kan nat worden zonder zijn functionaliteit te verliezen en heeft een anti allergische lijmlaag. De tape kun je daardoor probleemloos enkele dagen op het lichaam laten zitten.

Voordelen medical taping:

 • Directe vermindering van de druk
 • Herstel van de bloedcirculatie en de lymfeafvoer
 • Directe afname van de pijn
 • Behoud van bewegingsvrijheid
 • spierblessures en verbeteren spierfunctie
 • verminderen van ontstekingen of vochtophopingen
 • corrigeren van lichaamshouding en bewegingsrichting
 • ondersteunen van gewrichten
 • behandelen van klachten door overbelasting (KANS, tennisarm, golfelleboog)
 • opheffen belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer
 • verminderen van pijn

Te behandelen klachten:

 • spierblessures en verbeteren spierfunctie
 • verminderen van ontstekingen of vochtophopingen
 • corrigeren van lichaamshouding en bewegingsrichting
 • ondersteunen van gewrichten
 • behandelen van klachten door overbelasting (KANS, tennisarm, golfelleboog)
 • opheffen belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer
 • verminderen van pijn